Contact2019-04-11T08:44:14+00:00

CONTACT

Operamakers

Anthony Heidweiller
Artistiek directeur Operamakers

stuur een bericht

Wouter Overgaauw
Zakelijk directeur Operamakers

stuur een bericht

Hanne van de Vrie
Muzikaal leider KOZ

stuur een bericht

Rohan Poldervaart
Muzikaal leider VOS

stuur een bericht

Maaike Kitslaar
Projectleider VOS en KOZ

stuur een bericht

Operamakers

Postbus 1327
3500 BH Utrecht

Operamakers wordt ondersteund door:

ANBI

Stichting Operamakers is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft fiscale voordelen voor diegenen die een gift doen aan stichting Operamakers. Giften van een particulier of vennootschap aan een ANBI geregistreerde organisatie zijn onder voorwaarden van de belasting aftrekbaar.

  • Statutaire Naam: stichting Operamakers
  • RSIN of fiscaal nummer: 8061.73.257
  • Telefoon: 06 22 49 13 88
  • Website: https://operamakers.nl
  • Algemeen mailadres: zakelijk@operamakers.nl
  • De stichting heeft ten doel: Het verbinden van opera en samenleving, waarbij de verbinding ligt in een van de meest menselijke uitingsvormen, namelijk zingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Organisatie Operamakers

Anthony Heidweiller

artistiek directeur

Wouter Overgaauw

zakelijk directeur

Maaike Kitslaar

projectleider VOS en KOZ

Hanne van de Vrie

artistiek leider KOZ

Rohan Poldervaart

muzikaal leider VOS

Leden RvT Operamakers

André Bakker (voorzitter)

advocaat, mediator

Ank Jeurissen (secretaris)

directeur samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Annemies Broekgaarden

hoofd publiek en educatie van het Rijksmuseum

Aleid Wolfsen

jurist, voormalig burgemeester van Utrecht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie.

Cookies & Privacy

Operamakers.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wel kunnen er youtube-marketing-cookies geplaatst worden op uw apparaat bij het afspelen van de video’s. Operamakers.nl neemt de privacy en veiligheid van onze website en de gebruikers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Heeft u vragen over uw gegevensverwerking en/of -bescherming, neem dan contact op met: zakelijk@operamakers.nl